Si a l’ós bru

sialosbru_campanyaManifest del Partit Verds d’Andorra

Amb motiu de la desaparició de l’espècie ursina a les nostres muntanyes als anys cinquanta i tenint en compte la reintroducció de l’ós bru per part dels nostres veïns, el Partit Verds d’Andorra vol exposar:

Atès que l’ós és l’espècie animal més amenaçada del Pirineu i que aquesta situació és clarament el resultat de l’ancestral persecució humana que ha patit.

Atès que l’ós bru ha estat declarat per la Unió Europea “espècie prioritària de protecció”.

Atès que el Govern d’Andorra ha firmat un Acord amb França i Espanya en relació amb aquesta reintroducció i per tant té l’obligació legal i moral de protegir aquesta espècie.

Atès que a Andorra no tenim cap població ursina i que les més properes estan amenaçades,

Atès que és una espècie emblemàtica del Pirineu, símbol d’una natura molt ben conservada,

Atès que la conservació de l’ós té un suport social majoritari al Pirineu i també el suport d’una majoria silenciosa entre els habitants,

Atès que els animals introduïts, en el marc del Projecte LIFE, s’han adaptat perfectament al Pirineu, tal com ha quedat demostrat en els estudis de seguiment dels animals alliberats,

Atès que l’hàbitat pirinenc té unes condicions excel·lents per acollir una població viable d’ós bru, com també ha quedat palès al projecte de reintroducció,

Atès que, pel seu caràcter tímid i fugisser, que evita el contacte amb els humans, és un animal inofensiu. Cal recordar que els dos únics casos de contacte traumàtic s’han produït amb caçadors, i qui ha resultat perjudicat ha estat l’ós i no pas l’home,

Atès que existeixen fórmules de compensació a la ramaderia que fan que aquesta pugui sortir més beneficiada que no pas perjudicada per la presència de l’ós a la muntanya,

Atès que l’ós pot actuar com a element dinamitzador d’un turisme de natura al nostre país, com succeeix a la Serralada Cantàbrica o als Dolomites i als Abruzzo a Itàlia,

Atès que la principal vàlua del Pirineu són els seus valors paisatgístics i naturals, la presència de l’ós pot certificar que no tan sols hi ha una riquesa escènica, sinó que és una riquesa íntegra. L’ós actua com a garantia d’un Pirineu de qualitat, ja que la seva presència indica la bona salut de l’hàbitat que ocupa i enriqueix la biodiversitat,

Atès que la conservació de l’ós pot ser un índex de l’alt grau de civilització d’una societat avançada, pel que fa a la convivència harmònica amb la gran fauna,

Atès que la presència d’aquesta espècie és compatible amb les activitats tradicionals de muntanya,

Per totes aquestes raons, demanem:

Al Govern d’Andorra, associacions, i a tota la societat andorrana, una decidida aposta de suport a aquesta reintroducció.

Treballar amb els comuns per tal de resoldre possibles conflictes

Treballar amb els pagesos i ramaders, i ajudar-los amb les seves activitats de muntanya

Impulsar la cooperació entre les diferents administracions andorranes i molt especialment amb França, Espanya i Catalunya per tal de protegir l’estada dels ossos que travessin les nostres fronteres amb l’objectiu d’obtenir també, amb l’augment d’exemplars al Pirineu, una població estable de l’espècie ursina al país.