Propostes

Al llarg del temps el partit fa propostes que ens agradaria que es portessin a terme per la seva importància, per la necessitat de fer un país més igualitari i més pròsper. Són aquí per motivar a la gent. Els Verds som gent optimista i pensem que més aviat que tard seran una realitat.