JEV

Joventuts d'Esquerra Verda

Amb les Joventuts d’Esquerra Verda (JEV)

Participa, Decideix, Transforma!

Les Joventuts d’Esquerra Verda (JEV) som gent inconformista, que des dels valors de la igualtat, la solidaritat, l’ecologisme, el feminisme, el pacifisme, creu que és possible reconstruir la realitat, donar-li la volta i canviar les coses.

JEV neix com a resposta a la passivitat dels poders públics i els partits tradicionals. Treballem dins i fora de les institucions per promoure iniciatives en favor del medi ambient, la pau, els drets humans, el respecte de les minories i una educació basada en el respecte i la biodiversitat. Lluitem per impulsar la transició necessària per la construcció d’una societat no violenta, ecològicament sostenible i socialment equitativa i solidaria.

Joventuts d’Esquerra Verda és una organització autònoma que comparteix el projecte polític dels Verds d’Andorra.
Ens rebel·la la realitat del món actual: ens indigna la pobresa, l’exclusió, les desigualtats, el malbaratament dels recursos naturals, la discriminació de la dona, el racisme, la guerra i la violència, una globalització que només beneficia uns pocs privilegiats, la precarietat laboral, l’inassequible preu dels habitatges i moltes injustícies més. Però també som aquests i aquestes els qui volem participar en les decisions i mostrar el nostre desacord amb el rumb del món.

Davant d’això creiem que cal un compromís ferm i contundent per canviar les coses des de l’esquerra radical, des de l’ecosocialisme. Per fer-ho hem triat la política sabent que no és l’únic instrument per transformar, però convençuts i convençudes de què és un element indispensable. La indiferència per la política acaba posant-la al servei dels que més tenen, en mans d’aquells que no volen canviar res.

Les Joventuts d’Esquerra Verda entenem que la política es construeix des de la quotidianitat, portant la veu i els valors que defensem al carrer, per fer polítiques que aconsegueixin transformar la societat des del model de la democràcia participativa.

Cal, doncs, des de l’esquerra transformadora, recuperar la confiança de la societat per la política. Entenem la política d’una manera integradora, que compagina la feina al carrer i a les institucions. Així mateix apostem per canviar els seus mètodes i formes, per fer-la més transparent, més directa, més participativa. I a més, creiem que és imprescindible el treball conjunt, colze a colze, amb totes aquelles ONG’s, sindicats, associacions, plataformes i moviments que, des de diferents àmbits i de diferents maneres, compartim uns mateixos ideals i objectius.

Et proposem i ens proposem eixamplar aquest espai, l’esquerra verda alternativa, amb la teva col·laboració i així donar forma, contingut i dur a terme propostes per fer front a allò que no ens agrada. Aspirem a trobar un lloc on, els i les joves d’esquerres, ecologistes, feministes, puguem participar, decidir i transformar.

J E V


¿QUIENES SOMOS LOS Y LAS JEV?

¡CON LAS JUVENTUDES DE IZQUIERDA VERDE, PARTICIPA, DECIDE, TRANSFORMA!

Las Juventudes d’Izquierda Verde (JEV) somos gente inconformista, que desde los valores de la igualdad, la cooperación, el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, cree que es posible reconstruir la realidad, darle la vuelta y cambiar las cosas.

JEV nace como respuesta a la pasividad de los poderes públicos y los partidos tradicionales. Trabajamos dentro y fuera de las instituciones por promover iniciativas en favor del medio ambiente, la paz, los derechos humanos, el respecto de las minorías y una educación basada en el respeto y la biodiversidad. Luchamos por impulsar la transición necesaria por la construcción de una sociedad no violenta, ecológicamente sostenible y socialmente equitativa y solidaria.

Juventudes d’Izquierda Verde es una organización autónoma que comparte el proyecto político de Verds d’Andorra.

Nos indigna la pobreza, la exclusión, las desigualdades, el derroche de los recursos naturales, la discriminación de la mujer, el racismo, la guerra y la violencia, una globalización que sólo beneficia unos pocos privilegiados, la precariedad laboral y el inasequible precio de la vivienda. Pero también queremos participar en las decisiones y mostrar nuestro desacuerdo con el rumbo del mundo.

Ante este panorama creemos que hace falta un compromiso firme y contundente para cambiar las cosas desde la izquierda radical, desde el ecosocialismo.

Para conseguirlo hemos escogido la política concientes de que no es el único instrumento transformador, pero convencidos y convencidas de que es indispensable. La indiferencia por la política acaba poniéndola al servicio de los que más tienen, en manos de aquellos que no quieren cambiar nada.

Las Juventudes d’Izquierda Verde entendemos que la política se construye desde la cotidianidad, trayendo la voz y los valores que defendemos a la calle, para realizar políticas que consigan transformar la sociedad desde el modelo de la democracia participativa.

Hace falta pues, desde la izquierda transformadora, recuperar la confianza de la sociedad por la política. Entendemos la política de forma integradora; compaginando el trabajo de cada día y el de las instituciones.

Asimismo apostamos por cambiar sus métodos y formas, por hacerla más transparente, más directa, más participativa. Además, creemos que es imprescindible el trabajo conjunto, codo a codo, con todas aquellas ONG’s, sindicatos, asociaciones, plataformas y movimientos que, desde diferentes ámbitos y de diferentes maneras, compartimos unos mismos ideales y objetivos.

JEV

WHO ARE THE JEV?
PARTICIPATE, DECIDE AND TRANSFORM WITH “JOVENTUTS D’ESQUERRA VERDA” (GREEN LEFT YOUTH)!

In JEV, we are not conformist with the actual policy, we believe that it is possible to build another reality and change our world with the values of equality, cooperation, environmentalism, feminism and pacifism.

JEV was born as a response to the passivity of public affairs administration and traditional parties. We work inside and outside every single institution to promote alternatives to protect environment, peace and human rights, respecting at the same time minorities and fighting for an alternative education based in biodiversity. We fight to drive the construction of a non violent society, ecologically sustainable and fair.

JEV is an autonomous organization that shares the political project of the party Verds d’Andorra. We disagree with the actual reality; the effects of poverty, exclusion, impartiality, the waste of the natural resources, the discrimination of the woman, racism, war and violence; that are outrageous. We fight against a globalization that only benefits a few individuals, against the actual precarious conditions of work and the incredible high price of dwelling. But probably, the most important thing is to participate in decisions and show our ideas to improve reality.

In front of these facts we think that a commitment using ecosocialist ideas is essential to start another way of seeing our world. To do it we have chosen politics knowing that it is not the only alternative to transform, but being sure that is an indispensable element. The indifference toward politics only favours those who believe in an immobilist society; a powerful traditionalist elite.

We’re sure that politics are made every single day, by transporting the voices of society to government and parliament, making projects that transform society using the participative democracy.

Therefore, we need from the green left to recover the trust of society to politicians. We understand politics as integration; a conception that combines the work of every individual and institutions. We think that it is essential the common work with NGO’s, syndicates, associations, platforms and social movements with whom we share ideals and objectives.

We propose to enlarge this space; the green left alternative, with your collaboration and make new projects to change the things we detest. Our aim is to find a society were young people could participate, decide and transform.

JEV